Văn phòng Khoa Ngoại Ngữ trân trọng thông báo về quy trình xin bảng điểm như sau:

 

QUY TRÌNH XIN BẢNG ĐIỂM

 

- Bước 1: Sinh viên soạn email với nội dung như sau:

+ Tiêu đề: Xin bảng điểm

+ Nội dung: Họ tên: ...............................

                   Lớp: ...................................

                   MSSV: ...............................

                   Lí do xin bảng điểm: xin học bổng, xin việc làm, ...

- Bước 2: Sinh viên gửi email đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ba ngày sau khi gửi email, sinh viên đến Phòng Đào tạo gặp chị Vi để nhận bảng điểm

 

Trân trọng /./

                   

 

Sinh viên của năm

Họ và Tên: Phan Gia Thịnh MSSV: 1257010023 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 27/01/1990 Thành tích: ĐTB ...
Họ và Tên: Phạm Mỹ Ty MSSV: 1357010063 Lớp: DH13TA2 Ngày sinh: 20/02/1995 Thành tích: ĐTB  2013 – ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thùy Linh (bên trái) MSSV: 1057010239 Lớp: K2570101 Ngày sinh: 06/01/1991 Thành tích: ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Tấn Hoàng Vương MSSV: 1257010035 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 01/11/1994 Thành tích: ĐTB ...
Họ và Tên: Lâm Kiều Oanh MSSV: 1257010019 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 23/01/1994 Thành tích: ĐTB ...