Họ và Tên: Lâm Kiều Oanh

MSSV: 1257010019

Lớp: DH12TA

Ngày sinh: 23/01/1994

Thành tích:

ĐTB  2013 – 2014: 3.32

Xếp loại: Giỏi

 

Hoạt động phong trào: Đạt giải 3 trong cuộc thi hát Get together 2013 do đoàn khoa Ngoại ngữ tổ chức. Ngoài ra, tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ trong và ngoài khoa.

Là thành viên câu lạc bộ tiếng Anh của khoa Ngoại ngữ.

 

 

Sinh viên của năm

Họ và Tên: Phan Gia Thịnh MSSV: 1257010023 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 27/01/1990 Thành tích: ĐTB ...
Họ và Tên: Phạm Mỹ Ty MSSV: 1357010063 Lớp: DH13TA2 Ngày sinh: 20/02/1995 Thành tích: ĐTB  2013 – ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thùy Linh (bên trái) MSSV: 1057010239 Lớp: K2570101 Ngày sinh: 06/01/1991 Thành tích: ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Tấn Hoàng Vương MSSV: 1257010035 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 01/11/1994 Thành tích: ĐTB ...
Họ và Tên: Lâm Kiều Oanh MSSV: 1257010019 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 23/01/1994 Thành tích: ĐTB ...