Họ và Tên: Nguyễn Thị Thùy Linh (bên trái)

MSSV: 1057010239

Lớp: K2570101

Ngày sinh: 06/01/1991

Thành tích:

Thủ khoa hệ đại học khóa 2010, được giữ lại làm việc tại Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực.

ĐTB TL: 3.30

Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi

 

Hoạt động phong trào: Tham gia tích cực, sôi nổi các hoạt động học thuật do khoa và trường tổ chức.

 

Sinh viên của năm

Họ và Tên: Phan Gia Thịnh MSSV: 1257010023 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 27/01/1990 Thành tích: ĐTB ...
Họ và Tên: Phạm Mỹ Ty MSSV: 1357010063 Lớp: DH13TA2 Ngày sinh: 20/02/1995 Thành tích: ĐTB  2013 – ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thùy Linh (bên trái) MSSV: 1057010239 Lớp: K2570101 Ngày sinh: 06/01/1991 Thành tích: ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Tấn Hoàng Vương MSSV: 1257010035 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 01/11/1994 Thành tích: ĐTB ...
Họ và Tên: Lâm Kiều Oanh MSSV: 1257010019 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 23/01/1994 Thành tích: ĐTB ...