GIỚI THIỆU CHUNG

GENERAL INTRODUCTION

Khoa Ngoại Ngữ (NN) được thành lập vào năm 2009 cùng với sự thành lập của trường Đại học Phan Thiết.

Faculty of Foreign Languages (FFL) and University of Phan Thiet (UPT) were established in 2009.

Khoa có chức năng đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên và học sinh theo chương trình của Bộ và của trường, nhằm đáp ứng sự phát triển của xã hội và nhu cầu thực tế của tỉnh Bình Thuận, mở ra một lối đi riêng trong việc phát triển nguồn nhân lực tại địa phương.

FFL provides MOET’s and UPT’s language training programs to students and learners in order to meet the social demand and Binh Thuan’s actual need as well as open a door to the development of the local human resources. 

Với phương châm lấy người học làm trọng tâm, khoa Ngọai ngữ luôn tự hào về chất lượng giảng dạy và sự năng động của sinh viên tốt nghiệp. Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại học Phan Thiết mang lại cơ hội học tập cho tất cả những ai đã tốt nghiệp phổ thông. Ban lãnh đạo, tập thể giảng viên và chuyên viên khoa Ngoại ngữ vui mừng và hân hoan chào đón bạn khi bạn đến với khoa Ngoại ngữ.

With the guideline of learner-centredness, FFL is always proud of its teaching quality and graduates’ dynamic. FFL delivers equal study opportunities to students graduating from high schools. Managers, teaching staff, and specialists of FFL are happy to welcome all students to FFL.

Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Phan Thiết tổ chức đào tạo hệ ĐH & CĐ chính quy gồm các ngành và chuyên ngành sau

FFL – UPT opens Bachelor and Associate level training programs including the followings:

A. Hệ Đại họcngành Ngôn ngữ Anh

1.  Chuyên ngành PP Giảng dạy.

 2. Chuyên ngành Biên Phiên dịch.

 3. Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, du lịch.

A. English Language at Bachelor Level with majors in

Teaching Methodology

Translation - Interpretation

English for Commerce, Hospitality and Tourism

B. Hệ Cao đẳng ngành Tiếng Anh:

Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, du lịch.

English Language at Associate Level with major in:

English for Commerce, Hospitality and Tourism

Mục tiêu đào tạo

Education Purpose 

Đào tạo những cử nhân tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và có sức khoẻ tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế.

Chương trình đào tạo tiếng Anh của Trường Đại học Phan Thiết được thiết kế nhằm giúp cho sinh viên hoàn thiện về kỹ năng ngôn ngữ của mình. Cung cấp kiến thức về lý thuyết tiếng Anh, văn hóa, văn học của các nước sử dụng tiếng Anh như Anh, Mỹ, Canada và kiến thức chuyên ngành nền tảng và nâng cao về chuyên ngành để ứng dụng trong công tác chuyên môn và hội nhập xã hội.

Training English bachelors with sufficient knowledge, professional skills, political attitude, morality, professional behaviour, and health condition to be able to work efficiently in the fields using English, and to satisfy the social demand in the process of international integration

English training programs of UPT are designed to faciliate students in developing their language ability. The programs provide students with theorical knowledge in English, cultures, literature of the countries using English including England, America, Canada, as well as the basic and advanced knowledge in speciality in order for them to apply in their profession and social integration.

Đội ngũ giảng viên

Lecturers

Khoa Ngoại ngữ có một lực lượng giảng viên hùng hậu, đầy tâm huyết và giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu tốt nghiệp trong và ngoài nước, còn có sự tham gia giảng dạy của giảng viên bản ngữ trong các môn kỹ năng. Các giảng viên giảng dạy theo đề cương môn học trong đó nêu rõ giáo trình sử dụng, nội dung dạy và học, hình thức ra đề thi cuối khóa, cách thức kiểm tra, đánh giá.

Ngoài ra, các giảng viên cũng tích cực tham gia các diễn đàn và hội thảo khoa học quốc gia về lý luận ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ để nâng cao chất lượng giảng dạy tại khoa. Khoa Ngoại ngữ đã không ngừng củng cố xây dựng và quản lý đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn ngoại ngữ; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đảm nhiệm các công việc khác Nhà trường giao.

FFL possesses a large team of lecturers full of devotion and experience. In addition to lecturers having graduate nationwide and abroad degrees, there are native language lecturers accountable for teaching skill subjects. Lecturers provide lessons in accordance with their subject outlines, thereof, clarifying textbooks, teaching and studying content, forms of final tests, and assessing and testing methods.

In addition, lecturers participate forums and scientific conferences about language theories and teaching methodologies so as to promote the teaching quality at the department. FLD continuously enhance and manage the teaching team in order to improve the quality of teaching languages, push up scientific research activities, and others assigned by the university.

Môi trường học tập

Learning Environment

Sinh viên theo học tại khoa Ngoại ngữ sẽ được cung cấp môi trường ngôn ngữ chuẩn, trang thiết bị hỗ trợ học tập hiện đại, giúp sinh viên phát huy khả năng tự học và tư duy phản biện, để đạt hiệu quả cao trong học tập và công việc sau này.

Students from FFL will be provided with standardized language environment and modern learning equipment to promote their self-study ability and opponency, achieve high performance in study results and future jobs.

Cơ hội nghề nghiệp và học tập

Profession and Study Opportunity

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Anh văn có thể đảm nhận công việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau: giảng dạy tiếng Anh, làm việc tại các công ty dịch thuật, thương mại, du lịch, nhà hàng, khách sạn, các cơ quan ngoại giao, báo chí, quan hệ quốc tế và đối ngoại tại các cơ quan, tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài nước.

Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục học sau Đại học tại các trường Đại học trong nước hoặc quốc tế.

Graduates as English bachelors are able to work in different fields, such as teaching English, working in companies in translation, commerce, hospitality and tourism, restaurants, diplomacy, press, international relationship, and foreign cooperation at nation-wide or abroad agencies and eco-social organizations.

Bachelor graduates can continue following nation-wide or abroad postgraduate programs

Hoạt động hỗ trợ sinh viên

Students Supporting Activities

Sinh viên khoa Ngoại ngữ có cơ hội được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa thuộc các lĩnh vực thể thao, văn nghệ, công tác xã hội theo hướng giáo dục phát triển toàn diện. Bộ phận văn phòng khoa tích cực giúp đỡ sinh viên trong việc cung cấp tài liệu, giáo trình, giải quyết các vấn đề về thủ tục hành chánh. Sinh viên cũng luôn được khuyến khích phản ánh tâm tư nguyện vọng của mình trong quá trình học tập. Nhiều hoạt động, cuộc thi học thuật được triển khai trong quá trình học tập để sinh viên có cơ hội học tập đồng bộ 4 kỹ năng tiếng Anh đặc biệt là nghe – nói như câu lạc bộ tiếng Anh, cuộc thi Hùng biện, cuộc thi hát tiếng Anh và MC dẫn chương trình bằng tiếng Anh…

FFL students have the opportunities to participate many extracurricular activities in sports, music performance, and social issues oriented toward the complete education development. Administrative department actively supports students in providing documens, curriculums, and resolving matters related to administrative procedures. Students are also encouraged to raise their opinions and wishes during the study time. Many activities and academic exams are designated in the learning proccess for students to be able to practise four basic skills in English, especially in listening  - speaking, for instance, English speaking club, eloquent competition, English singing competition, and MC in English, etc.

Sinh viên của năm

Họ và Tên: Phan Gia Thịnh MSSV: 1257010023 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 27/01/1990 Thành tích: ĐTB ...
Họ và Tên: Phạm Mỹ Ty MSSV: 1357010063 Lớp: DH13TA2 Ngày sinh: 20/02/1995 Thành tích: ĐTB  2013 – ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thùy Linh (bên trái) MSSV: 1057010239 Lớp: K2570101 Ngày sinh: 06/01/1991 Thành tích: ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Tấn Hoàng Vương MSSV: 1257010035 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 01/11/1994 Thành tích: ĐTB ...
Họ và Tên: Lâm Kiều Oanh MSSV: 1257010019 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 23/01/1994 Thành tích: ĐTB ...