I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

-   Tạo sân chơi vui khỏe, lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên, nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên, thanh niên

-   Cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm với nhau.

-   Thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên.

2. Yêu cầu: Trung thực – Đoàn kết – Kỷ luật – Sáng tạo

II. Đơn vị tổ chức: Ban chấp hành Đoàn khoa

III. Hình thức, thể lệ cuộc thi:

1. Đối tượng tham gia:

Các chi Đoàn trực thuộc Đoàn khoa Ngoại ngữ

2. Hình thức: Thiết kế áo khoa

-   Mỗi chi Đoàn chọn 1 thiết kế dự thi, đảm bảo trên thiết kế các nội dung sau:

          + Thiết kế áo phải có cổ

+ Thiết kế phải đầy đủ 2 mặt của áo thể hiện được các yêu cầu trên áo như sau:

·        Tên khoa (khoa Ngoại ngữ - Faculty of Foreign Languages - FFL), tên trường (Trường Đại học Phan Thiết - University of Phan Thiết - UPT)

·        Slogan thể hiện cá tính, đặc điểm của sinh viên khoa Ngoại ngữ

-   Các tác phẩm dự thi nộp cho Ban tổ chức dưới dạng file hình ảnh cùng trên một mặt giấy A4 gồm:

 + Gửi file hình ảnh về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 + Nộp 1 file hình màu về Ban tổ chức kèm bài thuyết minh ý nghĩa của thiết kế.

- Mỗi chi Đoàn dự thi được hỗ trợ tiền in sản phẩm: 20.000 đ/ sản phẩm

-   Thời gian bình chọn (bình chọn tại từng chi đoàn theo mẫu phiếu Ban tổ chức cung cấp) từ ngày 13/4/2015 đến ngày 15/4/2015.

-   Thời gian công bố kết quả: 22/4/2015.

3. Thể lệ cuộc thi:

-   Thời gian thực hiện: Từ ngày ký kế hoạch đến hết ngày 05/4/201.5

-   Thời gian gửi file về Ban tổ chức: Từ ngày 06/4/2015 đến 24h ngày 08/4/2015.

-   Kết quả bình chọn chiếm 50% số điểm của mỗi thiết kế.

-   Mỗi chi Đoàn dự thi duy nhất 1 thiết kế.

IV. Cơ cấu giải thưởng:

01 giải nhất

01 giải nhì

Ngoài ra, mẫu thiết kế đạt giải nhất sẽ được chọn là mẫu áo khoa trong năm 2015, và sẽ được triển khai thực hiện đồng loạt trong khoa ngay sau cuộc thi kết thúc.

Trên đây là kế hoạch “Cuộc thi thiết kế trang phục sinh viên khoa Ngoại ngữ”do Ban chấp hành Đoàn khoa tổ chức./.

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA

Sinh viên của năm

Họ và Tên: Phan Gia Thịnh MSSV: 1257010023 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 27/01/1990 Thành tích: ĐTB ...
Họ và Tên: Phạm Mỹ Ty MSSV: 1357010063 Lớp: DH13TA2 Ngày sinh: 20/02/1995 Thành tích: ĐTB  2013 – ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thùy Linh (bên trái) MSSV: 1057010239 Lớp: K2570101 Ngày sinh: 06/01/1991 Thành tích: ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Tấn Hoàng Vương MSSV: 1257010035 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 01/11/1994 Thành tích: ĐTB ...
Họ và Tên: Lâm Kiều Oanh MSSV: 1257010019 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 23/01/1994 Thành tích: ĐTB ...