KẾ HOẠCH

Chương trình giao lưu chủ đề “Kết nối”

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

-   Tạo tình đoàn kết sự hiểu biết lẫn nhau, giao lưu học hỏi về công tác tổ chức Đoàn, công tác tập hợp thanh niên, công tác tổ chức các hoạt động học tập, ngoại khoa giữa các cán bộ Đoàn, đẩy mạnh không khí thi đua sôi nổi trong phong trào tuổi trẻ Nhà trường.

-   Động viên những tấm gương điển hình, những nổ lực cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho các phong trào của chi Đoàn, Đoàn khoa.

-   Góp phần nâng cao tổ chức Đoàn, trọng tâm là xây dựng chi Đoàn, thúc đẩy các hoạt động sinh hoạt ở cấp chi Đoàn.

-   Tạo sự kết nối giữa các tổ chức Đoàn.

2. Yêu cầu: Đoàn kết – Kỷ luật – Sáng tạo – Bản lĩnh

II. Đơn vị tổ chức: Ban chấp hành Đoàn khoa Ngoại ngữ kết hợp với Ban chấp hành Đoàn khoa Công nghệ thông tin.

III. Hình thức, nội dung:

1. Thành phần tham dự:

Dự kiến: 70 đoàn viên, thanh niên bao gồm Ban tổ chức, khách mời

- Khách mời: BTV Đoàn trường, giảng viên khoa.

- Đoàn viên thanh niên khoa Công nghệ thông tin và khoa Ngoại ngữ.

2. Nội dung: Giao lưu các hoạt động ngoài trời và ăn uống nhẹ

- 14h30-15h00: Tập trung và khai mạc chương trình

- 15h00-16h15: Tham gia các trò chơi vận động tập thể ngoài trời

- 16h10-16h40: Ăn uống nhẹ

- 16h45-17h00: Bế mạc.

Mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

IV. Thời gian, địa điểm:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 14h30-17h00, ngày 12 tháng 4 năm 2015

- Địa điểm: Bãi biển Đồi Dương

- Trang phục: Áo thể dục hoặc áo đoàn thanh niên và thẻ sinh viên.

Tất cả thành viên tham dự buổi giao lưu đều mang thẻ sinh viên hoặc thẻ cán bộ nhân viên, giảng viên do Trường Đại học Phan Thiết cấp.

2. Kinh phí:

- Mỗi Đoàn viên, thanh niên tham gia nộp: 30.000 đ bao gồm nước uống, ăn nhẹ.

- Ban tổ chức hỗ trợ kinh phí âm thanh, trò chơi, quà (nếu có).

V. Tổ chức thực hiện:

1. Ban tổ chức:

- Xin ý kiến tham mưu từ Ban thường vụ Đoàn trường về triển khai kế hoạch.

- Triển khai kế hoạch đến các chi Đoàn trực thuộc.

2. Cấp chi đoàn trực thuộc:

- Triển khai kế hoạch và vận động Đoàn viên, thanh niên tham gia.

- Quán triệt các quy định do Ban tổ chức đưa ra.

Trên đây là kế hoạch chương trình giao lưu chủ đề “Kết nối” doBan chấp hành Đoàn khoa tổ chức./.

Sinh viên của năm

Họ và Tên: Phan Gia Thịnh MSSV: 1257010023 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 27/01/1990 Thành tích: ĐTB ...
Họ và Tên: Phạm Mỹ Ty MSSV: 1357010063 Lớp: DH13TA2 Ngày sinh: 20/02/1995 Thành tích: ĐTB  2013 – ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thùy Linh (bên trái) MSSV: 1057010239 Lớp: K2570101 Ngày sinh: 06/01/1991 Thành tích: ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Tấn Hoàng Vương MSSV: 1257010035 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 01/11/1994 Thành tích: ĐTB ...
Họ và Tên: Lâm Kiều Oanh MSSV: 1257010019 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 23/01/1994 Thành tích: ĐTB ...