17h ngày 15 tháng 10 năm 2015, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếng Anh khoa Ngoại Ngữ  kết hợp với sinh viên toàn khoa đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Buổi sinh hoạt có sự tham dự của đại diện các khoa và giảng viên cơ hữu của khoa Ngoại Ngữ

 

Buổi sinh hoạt nhằm tạo sân chơi lành mạnh, ý nghĩa và không khí tươi vui, giúp các bạn sinh viên phát huy khả năng giao tiếp Tiếng Anh. Đồng thời ,tạo môi trường gắn kết, giao lưu và học hỏi giữa các bạn sinh viên.

 

Một số hình ảnh giao lưu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh viên của năm

Họ và Tên: Phan Gia Thịnh MSSV: 1257010023 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 27/01/1990 Thành tích: ĐTB ...
Họ và Tên: Phạm Mỹ Ty MSSV: 1357010063 Lớp: DH13TA2 Ngày sinh: 20/02/1995 Thành tích: ĐTB  2013 – ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thùy Linh (bên trái) MSSV: 1057010239 Lớp: K2570101 Ngày sinh: 06/01/1991 Thành tích: ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Tấn Hoàng Vương MSSV: 1257010035 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 01/11/1994 Thành tích: ĐTB ...
Họ và Tên: Lâm Kiều Oanh MSSV: 1257010019 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 23/01/1994 Thành tích: ĐTB ...